Browsing Tag

علل اصلی عرق کردن

عرق کردن زیاد چگونه و چرا اتفاق می افتد و عرق چه فایده ای برای بدن دارد

عرق کردن زیاد باعث بهبود بدن هم میشود چرا که عرق کردن باعث ضد عفونی کردن پوست میشود و گاهی افراد هستند که از مشکل عرق کردن در زیر بغل خود رنج میبرند و زمانی که لباس میپوشند در زیر بغل یا پشت کمر خود احساس خیسی میکننند و بهترین روش درمان این…