Browsing Tag

زنان بیشتر زنده می مانند

عمر زنان خانه دار نسبت به مردان خود بیشتر و کامل تر است

از هر لحاظ بیشتر از مردان است شاید به این فکر رفته باشید که مردان با کار کردن زیاد و فکر زیاد باعث پیر شدن زود هنگام شده و عمر آنها کمتر باشد ولی این مورد فقط درصد کمی درست است بیشترین دلیل عمر زنان فقط هورمونهای جنسی است.سایت ایران کافه…