Browsing Tag

زباله مخرب زمین

زباله ها مخرب زمین هستند آیا حقیقت دارد به سوخت جت تبدیل شده اند؟

زباله یکی از مخرب ترین نوع مواد برای زمین است چرا که پلاستیک قابل بازیافت نیست و این امر باعث بروز مشکل میشود و دانشمندان بعد از تحقیقات زیاد پی برده اند که میتوانند زباله را به سوخت جت تبدیل کنند .سایت ایران کافه این مبحث علمی را در اختیار…