Browsing Tag

تجسم جهان بی انسان

جهان بی انسان چگونه است و زمین به چه شکل تبدیل میشود

جهان بی انسان مطمعنن دارای خزه های بلند است و این امر به این شکل است که زمین باز سازی میشود و منابع ها بدون مصرف میشوند و این مورد باعث زیاد شدن خزه ها و درختان میشود و کلیه ی جهان مانند جنگلی پهن آور میشود این دیدگاه هر شخص است.سایت ایران…