Browsing Tag

استارباکس چیست

یک مدیر باهوش استار باکس را جهانی کرد

استار باکس یکی از معروفترین یا حتی معروفترین برند قهوه در دنیا است و میدانیم که ایتالیایی های بعنوان قهوه خور ترین مردم دنیا اجازه تاسیس حتی یک شعبه از قهوه های استار باکس را در کشور خو د نداده اند.. ودلیل این مساله این است که حاضر به قبول…